KUTSU VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

Tawast Golf ry:n varsinainen kokouspidetäänhelmikuun 10. päivänä 2021 klo 18.00,Tawast Golfin klubiravintolassa, Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Korona-tilanteesta johtuen yhdistyksen hallitus on päättänyt ja myös suosittelee, että jäsenet osallistuvat kokoukseen ensisijaisesti Microsoft Teams -etäyhteysohjelmistoa käyttäen eivätkä tulisi fyysisesti kokouspaikalle.

Microsoft Teams- -ohjelmisto on ladattavissa maksutta tietokoneeseen tai matkapuhelimeen osoitteesta: https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app

Kokouspaikalla voidaan tarvittaessa järjestää osallistuvat useampaan tilaan kokoontumissuosituksien mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaiset varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään Tawast Golf ry:n edustamisesta Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokouksessa 10.2.2021.

Tawast Golf ry:n toimikunnat esittävät seuraavaa kokoonpanoa Tawast Golf Ry:n hallitukseksi vuodelle 2021. Puheenjohtajaksi Jussi Rouhento sekä jäseniksi Heikki Kajanto, Sirpa Teno, Kari Nylander, Jussi Luokomaa, Heikki Aaltonen, Kalle Ahtiainen sekä Petteri Salminen.

Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2020 ovat nähtävillä Tawast Golf ry:n toimistossa os. Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset jäsenille ja ne ovat myös saatavilla varsinaisessa kokouksessa.

Yhdistyksen jäsenen taikka tämän edustajan osallistuessa Teams-yhteysohjelmistolla kokoukseen, tulee jäsenen lähettää tieto asiasta sähköpostilla yhtiön toimitusjohtaja Lauri Manniselle (lauri.manninen@tawastgolf.fi) viimeistään 8.2.2021. Samalla tulee lähettää mahdollinen valtakirja sekä matkapuhelinnumero, jota käytetään mahdollisessa äänestystilanteessa.

 

Hämeenlinna 28. päivänä tammikuuta 2021

Tawast Golf ry

Hallitus

 

TAWAST GOLF RY esityslista vuosikokous 2021

Toimintakertomus 2020 Tawast Golf Ry

Esitys maksuiksi 2021

Tawast Golf ry tilinpäätös 2020

Tawast Golf ry budjetti 2021

TAWAST GOLF RY toimintasuunnitelma 2021

 

Scroll to Top