YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tawastia Golf & Country Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään helmikuun 10. päivänä 2021 klo 19.30,Tawast Golfin klubiravintolassa, Tawastintie 48, 13270Hämeenlinna. Korona-tilanteesta johtuen yhtiön hallitus on päättänyt ja myös suosittelee, että osakkaat osallistuvat kokoukseen ensisijaisesti Microsoft Teams -etäyhteysohjelmistoa käyttäen eivätkä tulisi fyysisesti kokouspaikalle.

Microsoft Teams- -ohjelmisto on ladattavissa maksutta tietokoneeseen tai matkapuhelimeen osoitteesta: https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/download-appKokouspaikalla voidaan tarvittaessa järjestää osallistuvat useampaan tilaan kokoontumissuosituksien mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Tawast Golf ry:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin Aki Kiiliäinen, Jussi Rouhento, Sampo Liusjärvi, Heikki Veteläinen ja Riitta Andersin sekä tilintarkastajiksi Pekka Siltala HT ja Teemu Ratinen HT.

Tawastia Golf & Country Club Oy:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2020 ovat nähtävillä Tawastia Golf & Country Club Oy:n toimistossa os. Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajan taikka tämän edustajan osallistuessa Teams-yhteysohjelmistolla kokoukseen, tulee osakkaan lähettää tieto asiasta sähköpostilla yhtiön toimitusjohtaja Lauri Manniselle (lauri.manninen@tawastgolf.fi) viimeistään 8.2.2021. Samalla tulee lähettää mahdollinen valtakirja sekä matkapuhelinnumero, jota käytetään mahdollisessa äänestystilanteessa.

www.tawastgolf.fiinternet-sivuilla on lisätietoa tilinpäätöksistä, ehdotukset vastikkeeksi sekä pelikausi- ja jäsenmaksuiksi.

 

Hämeenlinna 28. päivänä helmikuuta 2021

Tawastia Golf & Country Club Oy

Hallitus

 

Tawastia Golf & Country Club Oy tilinpäätös 2020

Esitys maksuiksi 2021

TawG Oy esityslista yhtiökokous 2021

Oy budjetti 2021

TAWASTIA GOLF Oy hallituksen kausiyhteenveto 2020

 

Scroll to Top