Vastuullisuus

TAWAST GOLFIN ARVOT JA VASTUULLISUUS

Meille Tawast Golfilla tärkeitä arvoja ovat yhteisöllisyys, laatu, jatkuvuus, vastuullisuus ja avoimuus. Pyrimme aina huomioimaan sekä pelaajat että henkilökunnan, pitämään yllä ainutlaatuista klubihenkeä sekä tarjoamaan asiakkaillemme laadukasta palvelua ja ensiluokkaisen asiakaskokemuksen. Tavoitteemme on kehittyä ja uudistua jatkuvasti, ja haluamme toimia turvallisesti, kestävästi ja ympäristön huomioiden. Tästä kaikesta pyrimme viestimään mahdollisimman avoimesti.

TAVOITTEENA KESTÄVYYS

Tawast Golfille on myönnetty kansainvälinen GEO-sertifikaatti, mikä tarkoittaa, että me tawastilaiset olemme sitoutuneet kestävyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Haluamme toimia jatkossakin mahdollisimman kestävästi niin kentällä kuin klubilla, huomioida suomalaisen luonnon monimuotoisuuden ja pyrkiä lisäämään läpinäkyvyyttä toiminnassamme.

Tawast Golfille olet tervetullut pelaamaan tai nauttimaan klubiravintolan tarjonnasta juuri sellaisena kuin olet.

SEKÄ KLUBILLA

Ravintolassamme käytämme mahdollisimman paljon lähituottajien tuotteita ja suosimme kotimaisuutta, esimerkiksi kaikki käyttämämme lihatuotteet ovat suomalaisia. Ostamamme myyntierät ovat pieniä, sillä tarkoitus on hankkia tuotteita vain tarpeeseen ja välttää tuoretuotteiden pilaantuminen ja joutuminen hävikkiin. Ruokaa tehdään erävalmistusmenetelmällä, mikä myös osaltaan vähentää hävikkiä. Lisäksi klubilta löytyy kentän oma yrttiviljelmä, jota hyödynnämme keittiössämme. Ravintolan kukka-asetelmissa käytämme mahdollisimman paljon kentältä kerättyjä kasveja, sillä haluamme myös jokapäiväisillä valinnoillamme pienentää hiilijalanjälkeämme.

ETTÄ KENTÄLLÄ

Suomalainen luonto on kaunis, uniikki ja yksi maailman puhtaimmista. Tästä syystä me tahdomme suojella sitä ja säilyttää sen mahdollisimman kauniina, uniikkina ja puhtaana lapsillemmekin. Kenttäämme hoidetaan ammattitaitoisesti ja hoitotoimenpiteet valitaan juuri kentällä vallitsevan tilanteen mukaan, jotta voimme välttää ympäröivän luonnon ylimääräisen kuormituksen. Lannoitteiden sekä mahdollisten torjunta-aineiden käyttö on aina perusteltua ja harkittua.

Kentän reuna-alueita luonnonmukaistetaan jatkuvasti. Hoitoa näillä alueilla on vähennetty ja niiden toivotaankin palaavan vähitellen luonnolliseen tilaansa. Kyseiset alueet eivät ole pelin kannalta olennaisia ja tästä syystä haluammekin rauhoittaa ne hyönteisten, alueella pesivien lintujen sekä muiden eläinten suojaksi.

Uusia istutuksia tehdessä valitsemme kasvit tarkoin ja suosimme sellaisia lajeja, joita maassamme kasvaa luonnonvaraisinakin. Tällä pyrimme varmistamaan, että istutetut kasvit sopivat ympäristöön, kestävät pohjoista vuodenkiertoa ja säänvaihtelua sekä saavat kentällämme mahdollisimman pitkän elämän.

Resursseja, esimerkiksi vettä, käytetään tehokkaasti ja optimaalisesti. Kastelujärjestelmämme tarkistetaan vuosittain ja lisäksi sitä hienosäädetään kauden aikana, jotta kastelu kohdistuisi vain tärkeille pelialueille. Vedenkulutusta seurataan.

Koneitamme huolletaan viikottain ja ne pidetään hyvässä kunnossa, jotta ne ovat käyttökelpoisia mahdollisimman pitkään. Tästä huolimatta konekantaa joudutaan välillä päivittämään ja uusia koneita hankkiessamme pyrimmekin suosimaan ympäristön kannalta kestävämpiä sähkö- tai hybridivaihtoehtoja.

Toiveenamme on kehittyä ja tehdä hyvää myös tulevaisuudessa. Haluamme, että kenttämme on hyväkuntoinen ja kestävä ja että siellä viihtyvät niin golfinpelaajat kuin ympäröivä luontokin.

Scroll to Top