Paikallissäännöt

Paikallissäännöt

PAIKALLISSÄÄNNÖT TAWAST GOLF (päivitetty 4.9.2020)

1. ULKORAJAT (OUT OF BOUNDS)

Merkitty valkoisin paaluin sekä maantien asfaltin kentän puoleinen reuna väylillä 2, 3, 12, 13 ja 14.

2. EPÄNORMAALIT KENTTÄOLOSUHTEET

Kunnostettavia alueita ovat

  • sinisin paaluin merkityt alueet
  • sinisellä tai valkoisella maalilla ympäröidyt alueet
  • siirtonurmella päällystetyt alueet
  • sorapäällysteiset pintasalaojat
  • syvät työkoneiden renkaiden jäljet yleisellä pelialueella
  • bunkkereissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat

Vapautuminen epänormaaleista kenttäolosuhteista ilman rangaistusta Säännön 16.1. mukaisesti.

3. KIINTEÄT HAITAT LÄHELLÄ VIHERIÖTÄ (mm. kastelulaitteen kannet)

Kiinteästä haitasta saa vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1 mukaisesti. Lisäksi pelaajalla on käytössään seuraava vapautumisvaihtoehto, kun kiinteä haitta on lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1b mukaisesti, mikäli kiinteä haitta on pelilinjalla ja tämä kiinteä haitta sijaitsee enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä sekä enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Huomautus: Vapautumista ei kuitenkaan sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka ei selkeästi ole tarkoituksenmukainen.

4. KIELLETYT PELIALUEET

Rei’illä 17 ja 18 olevat sinivalkoisin paaluin merkityt museosaarekkeet

Jos pelaajan pallo on tällaisella kielletyllä pelialueella tai tällainen alue haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä ilman rangaistusta Säännön16.1f mukaisesti tai vaihtoehtoisesti ilman rangaistusta DZ-merkitylle pudottamisalueelle.

Väylän 17 oikean reunan punaisen estealueen veden takana oleva alue on kokonaisuudessaan kiellettyä pelialuetta, mistä pelaaminen ja pallon hakeminen on ehdottomasti kielletty.

Pallon ollessa tällä kielletyllä pelialueella, sitä ei saa pelata paikaltaan ja pelaajan täytyy vapautua kielletyltä pelialueelta yhdellä rangaistuslyönnillä Säännön 17.1d mukaisesti

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä:

Yleinen rangaistus (Lyöntipeli: kaksi lyöntiä, Reikäpeli: reiän menetys) Säännön 14.7a nojalla

VÄYLÄ 17: Oikealla oleva vedentakainen alue on sivuvesiestettä, mistä pelaaminen ja pallon hakeminen on ehdottomasti kielletty.

Scroll to Top