YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tawastia Golf & Country Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään helmikuun 13. päivänä 2024 klo 19.30, Tawast Golfin klubiravintolassa, Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tawast Golf ry:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin Aki Kiiliäinen, Petriina Punkari-Mäkiaho, Sampo Liusjärvi, Heikki Veteläinen ja Kari Nylander, sekä tilintarkastajiksi Pekka Siltala HT ja Teemu Ratinen HT.

Yhtiöjärjestyksen mukaisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Tawastia Golf & Country Club Oy:n hallitus esittää osakkeen B337 pelioikeuden luovuttamista yhtiön hallintaan.

Tawastia Golf & Country Club Oy:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2023 ovat nähtävillä Tawastia Golf & Country Club Oy:n toimistossa os. Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Hämeenlinna 26. päivänä tammikuuta 2024

Tawastia Golf & Country Club Oy Hallitus

Scroll to Top