YHTIÖKOKOUSKUTSU 2022

Tawastia Golf & Country Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään helmikuun 9. päivänä̈ 2022 klo 19.30, Tawast Golfin klubiravintolassa, Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Korona-tilanteesta johtuen yhtiön hallitus on päättänyt ja myös suosittelee, että osakkaat osallistuvat kokoukseen ensisijaisesti Microsoft Teams -etäyhteysohjelmistoa käyttäen eivätkä tulisi fyysisesti kokouspaikalle.

Microsoft Teams -ohjelmisto on ladattavissa maksutta tietokoneeseen tai matkapuhelimeen osoitteesta:
https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app. Kokouspaikalla voidaan tarvittaessa järjestää osallistuvat useampaan tilaan kokoontumissuosituksien mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tawast Golf ry:n hallitus esittää̈ yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin Aki Kiiliäinen, Jussi Rouhento, Sampo Liusjärvi, Heikki Veteläinen ja Riitta Andersin sekä tilintarkastajiksi Pekka Siltala HT ja Teemu Ratinen HT.

Tawastia Golf & Country Club Oy:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2021 ovat nähtävillä Tawastia Golf & Country Club Oy:n toimistossa os. Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä̈ jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajan taikka tämän edustajan osallistuessa Teams -yhteysohjelmistolla kokoukseen, tulee osakkaan lähettää tieto asiasta sähköpostilla yhtiön toimitusjohtaja Vesa Ronnulle (vesa.rontu@tawastgolf.fi ) viimeistään 7.2.2022. Samalla tulee lähettää mahdollinen valtakirja sekä matkapuhelinnumero, jota käytetään mahdollisessa äänestystilanteessa.

Hämeenlinna 28. päivänä̈ tammikuuta 2022
Tawastia Golf & Country Club Oy Hallitus

TG&CC vuosikertomus 2021
Oy tilinpäätös 2021
Oy budjetti 2022
Esitys maksuiksi 2022
Esityslista yhtiökokous 2022

Scroll to Top