KUTSU VARSINAISEEN KOKOUKSEEN 2022

Tawast Golf ry:n varsinainen kokous pidetään helmikuun 9. päivänä 2022 klo 18.00, Tawast Golfin klubiravintolassa, Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Korona tilanteesta johtuen yhdistyksen hallitus on päättänyt ja myös suosittelee, että jäsenet osallistuvat kokoukseen ensisijaisesti Microsoft Teams -etäyhteysohjelmistoa käyttäen eivätkä tulisi fyysisesti kokouspaikalle.

Microsoft Teams -ohjelmisto on ladattavissa maksutta tietokoneeseen tai matkapuhelimeen osoitteesta:
https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app. Kokouspaikalla voidaan tarvittaessa järjestää osallistuvat useampaan tilaan kokoontumissuosituksien mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaiset varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään Tawast Golf ry:n edustamisesta Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokouksessa 9.2.2022. Tawast Golf ry:n toimikunnat esittävät seuraavaa kokoonpanoa Tawast Golf Ry:n hallitukseksi vuodelle 2022.
Puheenjohtajaksi Jussi Rouhento sekä jäseniksi Heikki Kajanto, Kari Nylander, Jussi Luokomaa, Heikki Aaltonen, Kalle Ahtiainen, Joni Myllymaa sekä Petriina Punkari-Mäkiaho.

Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2021 ovat nähtävillä Tawast Golf ry:n toimistossa os. Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset jäsenille ja ne ovat myös saatavilla varsinaisessa kokouksessa. Yhdistyksen jäsenen taikka tämän edustajan osallistuessa Teams -yhteysohjelmistolla kokoukseen, tulee jäsenen lähettää tieto asiasta sähköpostilla yhtiön toimitusjohtaja Vesa Ronnulle (vesa.rontu@tawastgolf.fi) viimeistään 7.2.2022. Samalla tulee lähettää mahdollinen valtakirja sekä matkapuhelinnumero, jota käytetään mahdollisessa äänestystilanteessa.

Hämeenlinna 28. päivänä tammikuuta 2022
Tawast Golf ry Hallitus

www.tawastgolf.fi internet-sivuilla on lisätietoa tilinpäätöksistä, ehdotukset vastikkeeksi sekä pelikausi- ja jäsenmaksuiksi.

Toimintakertomus Tawast Golf ry 2021
ry tilinpäätös 2021
ry budjetti 2022
Esitys maksuiksi 2022
Ry Esityslista vuosikokous 2022
Tawast Golf ry toimintasuunnitelma 2022

Scroll to Top