YHTIÖKOKOUSKUTSU 2023

Tawastia Golf & Country Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään helmikuun 13. päivänä 2023 klo 19.30, Tawast Golfin klubiravintolassa, Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tawast Golf ry:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin Aki Kiiliäinen, Jussi Rouhento, Sampo Liusjärvi, Heikki Veteläinen ja Riitta Andersin sekä tilintarkastajiksi Pekka Siltala HT ja Teemu Ratinen HT.

Yhtiöjärjestyksen mukaisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Tawastia Golf & Country Club Oy:n hallitus esittää osakkeiden A5, B229 ja B310 pelioikeuksien luovuttamista yhtiön hallintaan.

Tawastia Golf & Country Club Oy:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2022 ovat nähtävillä Tawastia Golf & Country Club Oy:n toimistossa os. Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Hämeenlinna 1. päivänä helmikuuta 2023

Tawastia Golf & Country Club Oy Hallitus

Scroll to Top