Tawast Golf kentänhoito 2019

Tawast Golfin klubilla pidettiin  keskustelutilaisuus koskien kenttää ja kentänhoitoa. Tilaisuus järjestettiin, koska viimeiset kolme vuotta Tawast Golf on kärsinyt huonosta talvehtimisesta sekä heikosta kevät-kunnosta. Myös aiempinakin vuosina on ollut ongelmia, mutta viimeisinä vuosina ongelmat ovat lisääntyneet.

Suurin syy kentän huonoon talvehtimiseen löytyy väylien ja griinien kasvukerroksesta. Kasvukerros on väylillä onnettoman ohut ja griineillä kasvukerros on lähtökohtaisesti liian tiivis. Molemmat ongelmat aiheuttavat syksyllä sen, että maan pinta jää liian märäksi ennen lumen tuloa. Märkä pinta taasen aiheuttaa riskin tautien lisääntymiselle sekä pinnan jäätymiselle ja nurmen kuolemiselle.

\"\"

Kuvassa rakeisuuskäyrä väylän 18. griiniltä. Tawast Golfin maanäyte on varsin kaukana annetuista raja-arvoista.

 

VÄYLÄT:

Väylien osalta on päädytty lisäämään hiekoituksia sekä ilmastuksia, jotta nurmelle sopivaa huokoista kasvukerrosta saadaan lisää. Tällä hetkellä väylillä on arviolta 3-10 senttiä sopivaa kasvukerrosta ja sen alla erittäin kova savi (jota edes vesi ei läpäise). Nykyisessä tilanteessa ruohon juurilla on tilaa kasvulle vain  tuo 3-10 cm ja se ei riitä, kun kenttää kulutetaan varsin paljon kesän aikana. Kestävälle pohjalle rakennetulla väyläruoholla kasvukerrosta pitää olla huomattavasti enemmän, jotta juuret menevät syvemmälle ja tästä syystä hiekkaa pitää saada lisää saven päälle.  Huokoisempi pinta takaa myös sen, että pelipinnat pysyvät myös sateella paremmassa kunnossa. Pidemmät juuret auttavat nurmea myös uusiutumaan, kun golflyönti katkaisee ainoastaan heinänkorren.

\"\"

Väylän kasvukerroksen alla savi ja kasvukerroskin on todellisuudessa vain hiekoituksista tullutta hiekkaa.

Keskustelutilaisuudessa kysyttiin, miksi meillä ei ilmasteta väyliä (porata reikä ja kerätä porausjäte pois), kun Aulangolla näin tehdään?

Aulangolla työ tehdään nurmipinnan kuidun vähentämiseksi. Kyseisellä työllä reiän syvyys on n. 5cm ja Meillä tätä työtä ei kannata tehdä, koska väylämme ei kerää kuitua ja juuri tuo päällimmäinen 5 cm kerros on ainoa sopiva maa-aines ruohon kasvattamiseen. Väyliä tullaan ilmastamaan, jotta se olisi huokoisempaa, mutta pintamateriaalia ei kerätä pois.

 

GRIINIT:

Griinien osalta ollaan menty tänä kesänä paljon eteenpäin ja toivottavasti tämä näkyy positiivisesti myös ensi keväänä. Griineille on lisätty ilmastuksia sekä hiekoituksia ja näitä  lisätään entisestään.  Syksyllä teemme lisäksi tehotoimenpiteitä, joilla kasvukerrosta saadaan muokattua rakeisemmaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa ilmastuksia isommalla tapilla sekä näiden ilmastusreikien täyttämistä hiekalla. Toimenpiteen tekemiseen on Suomessa muutamia erilaisia koneita ja parhaillaan selvitämme eri vaihtoehtoja.

\"\"

Tässä yksi vaihtoehto tehokkaaseen pintamateriaalin vaihtamiseen

\"\"

Kone tekee 15cm syvän viillon ja täyttää sen hiekalla

Remontoiduilla griineillä (7, 12 ja 14) kasvukerros on varsin hyvää, mutta muilla griineillä liian pienirakeista ja tästä syystä pinta tiivistyy liikaa. Lääkkeenä tähän on ilmastaminen sekä hiekoittaminen ja näiden avulla kasvukerrosta saadaan muokattua vastaamaan nykypäivän standardeja.

\"\"

Golfyhtiö on tehnyt useita käyntejä muilla suomalaisilla kentillä ja tehnyt analyysiä, mitä Tawast Golfin kannattaisi tehdä etenkin griinien parantamiseksi.  Nykyisen tiedon pohjalta on perusteltua todeta, että hoitoa tehostamalla on ehdottomasti paras vaihtoehto kehittää kenttään. Toisena vaihtoehtona voidaan pitää griinien suurempaa remontointia, mutta tässä vaiheessa edetään vielä hoitoa tehostamalla.

Osakeyhtiön hallitus päättää lopullisista jatkotoimenpiteistä myöhemmin, mutta siihen saakka edetään nykyisillä askelmerkeillä. Griinien remontointi kestäisi arviolta 4-5 vuotta ja yhden griini-alueen korjauskustannus on n. 60 000€-70 000€.

 

Kentällä tehdyt mittaukset

Englantilaisen kenttätarvikkeita myyvän yrityksen edustaja Michael Fance kävi tutustumassa Tawast Golfiin 25.7.2019 ja  teki samalla mittauksia kenttämme griineillä. Myös mittaustuloksista on nähtävissä, että nyt tehdyt hoitotoimenpiteet ovat kehittäneet kenttää ja kevät huomioiden tutkijat olivat vakuuttuneita, että kyseisiä töitä jatkamalla myös griinien talvikestävyys paranee.

Alla muutama kommentti saadusta raportista.

  • Kosteusmittaukset eri viheriöillä klubin läheisyydessä olivat n. 20% . Luku on varsin hyvä ja jopa hiukan kostean puolella.
  • Griinien rakenteet olivat hiukan hienoaines voittoiset ja tästä syystä vedenläpäisykyky hiukan hidasta.
  • Kentällä tehdyt kentänhoitotoimet ovat kehittäneet kenttää.
  • Useimmat kentät ovat rakennetut ei niin täydellisistä materiaaleista joten kentänhoidolla on suuri merkitys kentän kunnossa pysymiseen. Kenttä kannattaa tutkia hyvin ja hakea siihen olosuhteeseen sopivat ja toimivat kentänhoitomenetelmät. Joskus esimerkiksi ilmastamisia tarvitsee triplata eri syvyyksiin eri tavoilla, hiekoitusta lisätään, kylvöjä lisätään, jne.
  • Samoin hyvää jälkeä tuovia kentänhoitomenetelmiä kannattaa jatkaa ja tehostaa.
  • Päähuomio Tawast Golfista oli se, että kenttä on palautunut keväästä hyvään kuntoon ja samat toimet, mitä kentällä tehdään kannattaa jatkaa.
  • Michael kehui kenttää kauniiksi ja hienoksi pelattavaksi kentäksi, sekä oli mieluisasti yllättynyt hyvästä kunnosta. Ainoastaan paikalliset kuivalaikut muutamissa paikoissa pistivät silmään.

 

Nyt pidettyä keskustelutilaisuutta pidettiin erinomaisena tapana jakaa tietoa ja tätä mallia tullaan jatkamaan myös vastaisuudessa.

Kiitos kaikille mukana olleille!

 

-Tawast Golf

Scroll to Top