Kannatamme kesäaikaa

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua kellonajan siirtelyn tarpeellisuudesta ja tulevaisuudesta.

Kantamme on, että mikäli kellonaikojen siirtelystä luovutaan, tulisi siirtyä pysyvään kesäaikaan. Talviaikaan siirtyminen vaikuttaisi negatiivisesti kaikkiin ulkoaktiviteetteihin erityisesti syksyllä. Aikaa jäisi tunti vähemmän liikkumisen ja ulkoilun lukuisiin eri muotoihin kuten esim. sienestykseen, marjastukseen, jalkapalloon, suunnistukseen tai golfiin.

Nykyisellä kesäaikakäytännöllä aurinko laskee esimerkiksi Hämeenlinnassa elokuun lopussa noin klo 20.30 ja syyskuun lopussa noin klo 19.00. Tällaisena lämpimänä syksynä kesäajasta luopuminen konkretisoituisi huomattavana liikunnan vähenemisenä arkisin, jos käytettävissä olisi tunti vähemmän valoisaa aikaa.

Päivänvalon määrällä on yhteys ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen. Liikunnalla on kiistaton merkitys väestön terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaajana. Olemme jäsenmäärältämme valtakunnallisesti ja paikallisesti suurimpia ihmisten liikuttajia. Pysyvään talviaikaan siirtymisessä olisi lajiemme kannalta kysymys harrastusmahdollisuuden olennaisesta kaventumisesta. Tästä seuraisi negatiivinen kansanterveydellinen ja sitä kautta myös negatiivinen kansantaloudellinen vaikutus. Kysymys on myös golfyrittäjien ansaintamahdollisuuksien kaventumisesta.

Lajimme esitti EU:lle, että mikäli kellonaikojen siirtelystä luovutaan, tulisi pysyvästi siirtyä kesäaikaan. Olemme mukana Valtion liikuntaneuvoston lausunnossa, joka ottaa kantaa pysyvän kesäajan puolesta väestön liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden määrän näkökulmasta. Lausunto lähteineen on luettavissa VLT:n kotisivuilla.

 

Topi Tiitola

Tawastia Golf & Country Club Oy:n puheenjohtaja

ja

Jussi Rouhento

Tawast Golf Ry:n puheenjohtaja

 

Scroll to Top