Uutiset

Vuosikokousten päätöksiä

Tawast Golf ry:n varsinainen kokous 8.3.2018 klo 18.00

Kokouksen päätöksiä:

* Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

* Vahvistettiin vuosimaksut vuodelle 2018: Aikuiset 104 euroa. 19-20 vuotiaiden (synt. v. 97-98) jäsenmaksun suuruus on 52€ ja 18-vuotiaiden tai alle (synt. v. 99 tai alle) jäsenmaksu on 25€.

* Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 (liitteet löytyvät kokouskutsun alta uutis-osiosta).

Vahvistettiin vuokrapelaajien maksut:

Nuorisopelioikeus 21-25-vuotiaille (synt. 97-93) 490€
Vuonna 2018 green cardin Tawast Golfissa suorittavat 740 €

Muut vuokrapelaajat 880 €. Kevättarjous 830€.

* Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Rouhento sekä hallituksen jäseniksi Heikki Kajanto (kapteeni), Heikki Veteläinen (kilpailu- ja tasoitustoimikunta), Marjut Viitasalo (naiskapteeni), Marko Helén (junioritoimikunta), Heikki Aaltonen (senioritoimikunta), Pasi Järvinen (edustuspelaajat) ja Kari Nylander.

Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HTM ja Jari Määttänen, KHT.

Kokouksessa päätettiin ry:n 49 äänen käyttämisestä Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokouksessa 8.3.2018. Hallitus ehdotti, että ääniä käytetään ainoastaan henkilövalinnoissa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

 

Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokous 8.3.2018 klo 19.30

Kokouksen päätöksiä:

· Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

· Päätettiin, että tilikauden tappio 13 528,42 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

· Toimitusjohtaja Lauri Manninen kertoi, että vuosi 2017 oli haastava johtuen epäonnistuneesta kentänhoidon ulkoistamisesta sekä epävakaista säistä. Pelaajamäärä oli selkeäsi aiempaa pienempi. Kentänhoidon ulkoistaminen alkoi 1.1.2017 ja se irtisanottiin elokuun loppuun. Oma kenttähenkilöstö aloitti työt 1.9.2017 ja kenttämestariksi valittiin Mika Uutela.

Manninen kertoi lisäksi, että Uutelan  alaisuudessa kentänhoito saatiin oikealle tasolle jo syksyllä, mutta runsaat sateet tekivät kentänhoidosta varsin haastavaa.

Kentän siirtymäpolut kunnostetiiin syksyllä ja talven aikana kentällä on tehty runsaasti metsänhoitotöitä sekä siistitty väylien reunoja. Suurimmat metsätyöt tehtiin väylien 16 ja 17 välissä. Kyseiseltä alueelta harvennettiin puustoa, mutta peliinvaikuttavat puut säilyivät pääsääntöisesti ennallaan. Alla kuvia.

· Kauden aikana yhtiön suurin investointi oli kastelujärjestelmän pumppaamon uusiminen. Suurimmat korjaukset tehtiin klubin ravintolan keittiössä ja samalla uusittiin suurin osa keittiökoneista.

 

Kokouksen muut päätökset:

* Vahvistettiin budjetti 2018 (linkki kokouskutsun yhteydessä)

* Päätettiin vastikkeen suuruudeksi 740€ (2017= 730€).

Junioripelikausimaksut 2018:

– synt. 2003 ja alle 130 € (2017 = 130€)

– synt. 2000-2002 180 € (2017 = 180€)

– synt. 1998-99 280 € (2107 = 280€)

* Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseniksi valittiin Topi Tiitola, Jussi Rouhento, Meiju Honkavuori, Pekka Nenonen ja Sampo Liusjärvi. Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HTM ja Jari Määttänen, KHT.

Tilaisuudessa keskusteltiin yhtiön omien osakkeiden vastaanottamisesta. Hallituksen puheenjohtaja Topi Tiitola kertoi, mistä oli kysymys ja esitteli hallituksen ehdotuksen. Ehdotus piti sisällään, että yhtiön omien osakkeiden vastaanottamisesta tehdä päätös yhtiökokouksessa 2019. Tämän päätöksen tueksi yhtiö teettää omistajakyselyn kauden 2018 aikana, jolla selvitetään osakkaiden tahtotila osakkeista luopumiseen sekä muita omistamiseen liittyviä ajatuksia. Yhtiökokous päätti kannattaa hallituksen esitystä ja velvoitti hallituksen tuomaan asian esille seuraavassa yhtiökokouksessa.

Väylä 16. ennen ja jälkeen metsän harventamisen.

Scroll to top