Uutiset

Vuosikokousten päätöksiä 2020

Tawast Golf ry:n varsinainen kokous 4.2.2020 klo 18.00

Kokouksen päätöksiä:

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Vahvistettiin vuosimaksut vuodelle 2020: Aikuiset 104 euroa, 19-20 vuotiaiden jäsenmaksun suuruus on 52€ ja 18-vuotiaiden tai alle jäsenmaksu on 25€.
 • Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 (liitteet löytyvät kokouskutsun alta uutisosiosta).
 • Vahvistettiin vuokrapelaajien maksut:
 • –> Nuorisopelioikeus 21-30-vuotiaille (synt. 90 – 99) 490€
 • –> Muut vuokrapelaajat 830 €. Kevättarjous 790€.
 • Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Rouhento sekä hallituksen jäseniksi Heikki Kajanto (kapteeni), Sirpa Teno (naiskapteeni), Jussi Luokomaa (kilpailu- ja tasoitustoimikunta), Kari Nylander (junioritoimikunta), Heikki Aaltonen (senioritoimikunta) sekä Kalle Ahtiainen (edustuspelaajat).

Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HT ja Jari Määttänen, KHT.

Kokouksessa päätettiin ry:n 49 äänen käyttämisestä Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokouksessa 4.2.2020. Seuran hallitus ehdotti, että ääniä käytetään ainoastaan henkilövalinnoissa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

 

Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokous 4.2.2020 klo 19.30

Kokouksen päätöksiä:

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Päätettiin, että tilikauden tappio  8 817,70€ euroa siirretään voitto- ja tappiotilille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Toimitusjohtaja Lauri Manninen kertoi kentänhoidon osalta, että griinien huonoa talven kestoa selvitettiin lähes koko edellinen kausi ja syksyllä aloitettiin kentänhoidon tehotoimenpiteet. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa varjostavien sekä huonokuntoisten puiden poistamista griinien ja lyöntipaikkojen ympäriltä. Lisäksi griineille tehtiin syksyllä selkeästi entistä isompi syväilmastus ja tällä pyritään parantamaan griinin pinnan vedenläpäisyä. Alla kuvia syksyllä ja talvella tehdyistä toimenpiteistä.

Kevään ja kesän aikana väyliä tullaan hiekottamaan entistä enemmän ja tällä tavoitellaan tasaisempia, kuivempia sekä paremmin uusiutuvia (lyöntijäljet) pelipintoja.

Kentän griinit jäivät todella hyvässä kunnossa viimeisimmän lumipeitteen alle ja viimeinen suojaruiskutus tehtiin juuri ennen pakkasia. Tässä vaiheessa talvea voimme todeta että talvi on ollut varsin armollinen ja samalla voimme myös olettaa, että griinit ovat keväällä paremmassa kunnossa kuin edellisinä vuosina.

Kokouksen muut päätökset:

 • Vahvistettiin budjetti 2020 (linkki kokouskutsun yhteydessä)
 • Päätettiin vastikkeen suuruudeksi 760€ (2019= 750€)
 • Päätettiin L-osakkeen muuntomaksuksi 1000€

Junioripelikausimaksut 2020:

490€ 1990 -1999 syntyneet
280€ 2000-2001 syntyneet
180€ 2002-2004 syntyneet
130€ 2005 syntyneet ja nuoremmat

 • Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseniksi valittiin Topi Tiitola, Jussi Rouhento, Sampo Liusjärvi, Aki Kiiliäinen sekä Heikki Veteläinen. Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HT ja Jari Määttänen, KHT.

 

            

         

     

   

Yllä oleva maa-analyysi kertoo, että griinien rakeisuus ei vastaa griininurmen kasvattamisen standardeja. Tehokkaalla ilmastuksella sekä runsaalla hiekoituksella pyritään muuttamaan maa-ainesta kasvulle suotuisaksi.

Scroll to top