YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tawastia Golf & Country Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tammikuun 30. päivänä 2019 klo 19.30, Vanajaveden Opiston auditoriossa Jaakonkatu 28, Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistukseksi ja pelioikeuksia ja maksuja koskevan ohjesäännön muuttaminen ja osakkeen A 584 pelioikeuden luovuttaminen yhtiön hallintaan.

Yhtiöjärjestyksen muutoksen pääasiallinen sisältö:

1. Toimiala: Poistetaan toimialasta viittaukset tennikseen. Lisätään yhtiölle oikeus myydä rajoitetusti pelioikeuksia golfkentälle.

2. Osakepääoma: Muutetaan osakepääomaa ja ilmoitetaan se euroissa. Luovutaan osakkeen nimellisarvosta.

3. Osakelajit: Yhtiössä on jatkossa golfiin pelaamiseen oikeuttavia osakkeita (A-, B-, C- ja D-sarjat) ja ei golfin pelaamiseen oikeuttavia L-osakkeita. Muutetaan Golfosakkeiden äänimäärä 5-kertaiseksi

4. Osakkeiden muuntaminen: Osakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus muuntaa C- ja D-osakkeensa yhden pelioikeuden B-osakkeiksi. Osakkaalla on oikeus tietyin edellytyksin oikeus muuntaa A- ja B-osake L-osakkeeksi. Osakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus muuntaa L-osake A-osakkeeksi.

5. Vastikkeet: Luovutaan mahdollisuudesta periä rahoitusvastiketta. L-osake ei ole velvollinen maksamaan vuotuista vastiketta.

6. Tilintarkastus: Muutetaan tilintarkastajan edellytyksiä.

7. Poistetaan yhtiön voiton käyttämistä sekä selvitysmenettelyssä yhtiön netto-omaisuuden käyttämistä koskevat määräykset.

8. Yhtiökokous: muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen ajankoh- taa sekä lisätään käsiteltäviin asioihin L-osakkeen muuntomaksusta päättäminen.

Tawast Golf ry:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin Topi Tiitola, Jussi Rouhento, Sampo Liusjärvi, Heikki Veteläinen ja Aki Kiiliäinen sekä tilintarkastajiksi Pekka Siltala HTM ja Jari Määttänen KHT.

Tawastia Golf & Country Club Oy:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2018 ovat nähtävillä Tawastia Golf & Country Oy:n toimistossa os.Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Samoin nähtävillä ovat hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi sekä pelioikeuksia ja maksuja koskevan ohjesäännön muutosesitys. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

 

Hämeenlinna 18. päivänä tammikuuta 2019 Tawastia Golf & Country Club Oy
Hallitus

Oy tilinpäätös 2018

Yhtiökokous esityslista 2019

Esitys maksuiksi 2019

Tawast Golf Oy budjetti 2019

Tawastia Golf Country Club Oy yhtiöjärjestyksen muutosesitys 21.1.2019

Tawastia Golf Country Club Oy hallituksen esitys ohjesäännöksi 2019

 

 

Scroll to Top