Yhtiökokous jatkuu 6.2.2019 klo 18:00

Tawastia Golf & Country Club Oy:n varsinainen yhtiökokous (30.1.2019) jouduttiin keskeyttämään ajanpuutteen vuoksi ja kokous sovittiin jatkettavaksi keskiviikkona 6.2.2019 klo 18:00. 

Kokouksen ilmoittautuminen aloitetaan klo 17:00 ja kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhtiön osakkaat. Etenkin valtakirjoilla edustavat toivotaan paikalle jo klo 17:00 alkaen. Jos osakkeen omistaa useampi henkilö, niin valtuutus tarvitaan kaikilta osakkeenomistajilta.

Kokouksessa käsitellään 30.1.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsittelemättä jääneet asiat.

Vanajaveden Opiston auditorio, Jaakonkatu 28, Hämeenlinna. 

Esityslista

 1. Esitetään tilintarkastuskertomus
  9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
  11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
  12. Vahvistetaan talousarvio 2019

  13. Päätetään osakkeenomistajilta mahdollisesti perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden määrät.
  14. Päätetään mahdollisen investointirahaston perustamisesta ja osakkeenomistajilta perittävien rahastomaksujen määrästä
  15. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistukseksi
  16. Pelioikeuksia ja maksuja koskevan ohjesäännön muuttaminen
  17. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien ja varatilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista.
  18. Valitaan hallituksen jäsenet.
  19. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
  20. Osakkeen A 584 pelioikeuden luovuttaminen yhtiön hallintaan
  21. Kokouksen päättäminen 
Scroll to Top