Vuosikokousten päätöksiä

Tawast Golf ry:n varsinainen kokous 9.2.2022 klo 18.00

Kokouksen päätöksiä:

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.
 • Vahvistettiin vuosimaksut vuodelle 2022: Aikuiset 104 euroa, 2002-2003 syntyneiden (19-20v) jäsenmaksun suuruus on 52€ ja 2004 syntyneet ja nuoremmat (18v tai alle) jäsenmaksu on 25€.
 • Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 (liitteet löytyvät kokouskutsun alta uutisosiosta).
 • Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Rouhento sekä hallituksen jäseniksi Heikki Kajanto (kapteeni), Petriina Punkari-Mäkiaho (naiskapteeni, naistoimikunta), Jussi Luokomaa (kilpailu- ja tasoitustoimikunta), Joni Myllymaa (junioritoimikunta), Heikki Aaltonen (senioritoimikunta), Kalle Ahtiainen (edustuspelaajat) sekä varapuheenjohtajaksi Kari Nylander.

Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HT ja Teemu Ratinen, HT sekä varalle tilintarkastusyhteisö Moore Stephenson Rewinet Oy Ab.

Kokouksessa päätettiin ry:n 49 äänen käyttämisestä Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokouksessa 9.2.2022. Seuran hallitus ehdotti, että ääniä käytetään ainoastaan henkilövalinnoissa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

 

Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokous 9.2.2022 klo 19.30

Kokouksen päätöksiä:

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.
 • Päätettiin, että tilikauden voitto 30.366,87€ euroa siirretään voitto- ja tappiotilille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

 

Kokouksen muut päätökset:

 • Vahvistettiin budjetti 2022 (linkki kokouskutsun yhteydessä)
 • Päätettiin vastikkeen suuruudeksi 760€ (2021= 760€)
 • Päätettiin L-osakkeen muuntomaksuksi 1000€

 

Pelikausimaksut 2022:

 

 • Vahvistettiin vuokrapelaajien maksut:
 • –> Nuorisopelioikeus 21-30-vuotiaille (synt. 1992-2001) 490€
 • –> Junioripelioikeudet 19-20-vuotiaille (synt. 2002-2003) 280€
 • –> Junioripelioikeudet 16-18-vuotiaille (synt.2004-2006) 180€
 • –> Junioripelioikeudet 15 vuotiaat ja nuoremmat (synt. 2007–>) 130€
 • –> Muut vuokrapelaajat 830 €

 

 • Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseniksi valittiin Riitta Andersin, Jussi Rouhento, Sampo Liusjärvi, Aki Kiiliäinen sekä Heikki Veteläinen. Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HT ja Teemu Ratinen, HT.
Scroll to Top