VUOSIKOKOUSTEN PÄÄTÖKSIÄ 2023

Tawast Golf ry:n varsinainen kokous 13.2.2023 klo 18.00

Kokouksen päätöksiä:

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022.
 • Vahvistettiin vuosimaksut vuodelle 2023: Aikuiset 107 euroa, 2003-2004 syntyneiden (19-20v) jäsenmaksun suuruus on 54€ ja 2005 syntyneet ja nuoremmat (18v tai alle) jäsenmaksu on 26€.
 • Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 (liitteet löytyvät kokouskutsun alta uutisosiosta).
 • Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Rouhento sekä hallituksen jäseniksi Jussi Luokomaa (kapteeni), Petriina Punkari-Mäkiaho (naiskapteeni, naistoimikunta), Janne Oksanen (kilpailu- ja tasoitustoimikunta), Vesa Toivonen (junioritoimikunta), Heikki Aaltonen (senioritoimikunta), Kalle Ahtiainen (edustuspelaajat) sekä varapuheenjohtajaksi Kari Nylander.

Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HT ja Teemu Ratinen, HT sekä varalle tilintarkastusyhteisö Moore Stephenson Rewinet Oy Ab.

Kokouksessa päätettiin ry:n 49 osakkeen äänten (225 ääntä) käyttämisestä Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokouksessa 13.2.2023. Seuran hallitus ehdotti, että ääniä käytetään ainoastaan henkilövalinnoissa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokous 13.2.2023 klo 19.30

Kokouksen päätöksiä:

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022.
 • Päätettiin, että tilikauden tappio -29.816,47€ euroa siirretään voitto- ja tappiotilille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kokouksen muut päätökset:

 • Vahvistettiin talousarvio 2023 (linkki kokouskutsun yhteydessä)
 • Päätettiin vastikkeen suuruudeksi 790€ (2022= 760€)
 • Päätettiin L-osakkeen muuntomaksuksi 1000€
 • Päätettiin osakkeiden A5, B229 ja B310 pelioikeuksien luovuttamisesta yhtiön hallintaan

Pelikausimaksut 2023:

 • Vahvistettiin vuokrapelaajien maksut:
  • Nuorisopelioikeus 21-30-vuotiaille (synt. 1993-2002) 499€
  • Junioripelioikeudet 19-20-vuotiaille (synt. 2003-2004) 290€
  • Junioripelioikeudet 16-18-vuotiaille (synt.2005-2007) 190€
  • Junioripelioikeudet 15 vuotiaat ja nuoremmat (synt. 2008–>) 140€
  • Muut vuokrapelaajat 849€
 • Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseniksi valittiin Riitta Andersin, Jussi Rouhento, Sampo Liusjärvi, Aki Kiiliäinen sekä Heikki Veteläinen. Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HT ja Teemu Ratinen, HT.
Scroll to Top