Tawastia Golf & Country Club Oy, uusi yhtiöjärjestys

Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokous päätti kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa uusia yhtiön yhtiöjärjestyksen. Patentti ja rekisterihallitus on rekisteröinyt uuden yhtiöjärjestyksen 12.4.2019. Yhtiökokouksen päätöksiä koskeva moiteaika päättyi 6.5.2019 eikä moitteita ole tehty. Tämä tarkoittaa, että uusi yhtiöjärjestys on nyt voimassa.

Tästä linkistä uuden yhtiöjärjestyksen kokonaisuudessaan Tawastia Golf & Country Club Oy, Yhtiöjärjestys 2019 ja alla kaksi poimintaa oleellisimmista muutoksista.

  • Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaan vaatimuksesta A ja B -osakkeita voidaan vuosittain muuntaa L-osakkeiksi. Hallitukselle osoitettu kirjallinen ja omistajan allekirjoittama vaatimus osakkeen muuntamisesta voidaan toimittaa yhtiön toimitusjohtajalle sähköpostitse lauri.manninen@tawastgolf.fi tai sen toimittaa itse taikka postin välityksellä. Vaatimus voidaan tehdä vuosittain 1.5.-31.5. välisenä aikana ja se tulee olla toimitettuna viimeistään määräajan viimeisenä päivänä yhtiön toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti vuoden 2019 L-osakkeeksi muuntamisen muuntomaksuksi 1000€ ja se tulee olla maksettuna viimeistään 31.10. yhtiölle. (tämä on hoitovastikkeista täysin erillinen maksu). Muuntomaksun suuruuden päättää yhtiön yhtiökokous vuosittain.

  • Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistaja voi vaatia C-osakkeen muuntamista kahdeksi B-osakkeeksi. Hallitukselle osoitettu kirjallinen ja omistajan allekirjoittama vaatimus osakkeen muuntamisesta voidaan toimittaa yhtiön toimitusjohtajalle sähköpostitse lauri.manninen@tawastgolf.fi , tai sen toimittaa itse taikka postin välityksellä.

Huomioittehan,  että mikäli osakkeen omistaa useampi kuin yksi omistaja, niin muuntovaatimuksessa tulee olla kaikkien omistajien allekirjoitukset tai muiden kuin hakemuksen allekirjoittaneiden omistajilta osalta valtakirjat.

Lisätietoja yhtiöjärjestyksen muutoksesta: Lauri Manninen 044-330 6131.

Muuntovaatimuksesta tulee käydä ilmi:

–          omistaja / omistajat

–          osake (sarja/numero), joka on muunnon kohteena

–          vaatimus: millaista muuntoa vaaditaan

–          allekirjoitukset (valtakirja)

 

Jos/kun vaatimuksia L-osakkeeksi muuntamisesta tulee:

–          Hallitus käsittelee muuntovaatimukset seuraavassa kokouksessaan 31.5. jälkeen

–          Hallituksen päätös muuntamisen hyväksymisestä, jos:

o   vastikkeet maksettu

o   muuntomaksu suoritettu

o   osakekirja luovutettu yhtiölle

–          Hallituksen päätös muuntamisen ehdollisena hyväksymisestä, jos em. kohdat eivät ole vielä täyttyneet. Osakkaan tulee täyttää muuntamisen edellytykset viimeistään 31.10.

–          Muuntojen rekisteröinti kaupparekisteriin

–          L-osakekirjan luovutus omistajalle

 

Scroll to Top