Osakeyhtiön puheenjohtajan tervehdys

Hyvät Tawastilaiset

Koko maailma on vaeltanut historiallisessa kriisissä jo kohta vuoden ajan. Kriisi on nakertanut uskoamme tulevaisuuteen ja vienyt pohjaa perusturvallisuudentunteeltamme. Terveyteen, turvallisuuteen ja talouteen liittyvät vaarat ovat olleet poikkeuksellisen suuria. Monet pelot ja epävarmuudet lähtivät liikkeelle pienen viruksen kannoilla.

Golf on kuitenkin tarjonnut meille pandemian aikana turvallisen lajin, joka on auttanut jaksamaan arjessa. Kriiseissä vastapainon merkitys on normaaliakin suurempi ja yhteinen lajimme on tarjonnut monelle yhteisöllisyyden sekä muuta ajateltavaa, ja tämä on ollut ehkä tärkeämpää kuin koskaan.

Golf on myös urheilulaji, joka on hyötynyt pandemiasta. Pelaajamäärät ovat suurempia kuin koskaan ja monen seuran taloudellinen tilanne on vahvistunut. Emmekä me Tawastilla tästä trendistä poikkea.

Pitkäjänteisen työn kapellimestarit

On selvää, että koko Tawastin joukkue on onnistunut. Johdon merkitys on kuitenkin suuri, erityisesti siinä millaisen kulttuurin johto ympärilleen luo. Kuluneiden vuosien aikana Lauri toimitusjohtajana ja Topi hallituksen puheenjohtajana ovat tehneet esimerkillistä työtä ja rakentaneet Tawastille hyvän avoimen ilmapiirin.

Laurin siirtyminen uusiin tehtäviin aiheuttaa haikeutta, mutta samalla olen ylpeä taloudellisesti vakaasta, hyvän hengen ja vahvan kulttuurin Tawastista, jonka hän on rakentanut.

Toimitusjohtajan rekrytointi

Hallitus on päättänyt aloittaa uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin (alla ilmoitus). Toimitusjohtajan rekrytointi on äärimmäisen tärkeä tehtävä ja hallitus tulee paneutumaan siihen erityisellä huolella.  Paikka on avoimessa haussa ja olen vakuuttunut, että tehtävä on haluttava ja saamme useita hyviä kandidaatteja.

Hakijalta odotamme erityisesti intohimoista suhtautumista kenttää kohtaan. Kenttä on meidän päätuotteemme ja sen tulee olla erinomaisessa kunnossa. Lisäksi kyky uudistaa, sekä varmistaa myönteinen kehitys myös tulevaisuudessa ovat ominaisuuksia, joita uudelta toimitusjohtajalta odotamme.

Omistajien ja jäsenten kuuleminen

Tarkoituksena on kevään aikana järjestää Teams-keskusteluita osakkaille ja mahdollisesti myös jäsenille. Näin varmistamme riittävän vuoropuhelun osakkaiden ja hallituksen sekä tulevan toimitusjohtajan kesken. Yhtiön strategiaa tullaan päivittämään uuden toimitusjohtajan johdolla ja siksi osakkaiden sekä jäsenten kuuleminen onkin olennainen osa strategian päivityksessä. Ilmoitamme tulevista keskustelutilaisuuksista Tawastin verkkosivuilla sekä Facebook sivuilla, joten otathan nämä sivut seurantaasi ja tule keskustelemaan!

Yhteistyöterveisin,
Aki Kiiliäinen
Tawastia Golf & Country Club Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Scroll to Top