Paikallissäännöt

PAIKALLISSÄÄNNÖT

Paikallissäännöt 2016 alkaen

1. Suojeltavat puut
Pelialueella olevat suojeltavat puut, jotka on merkitty oranssilla nauhalla ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta. Sääntö 24-2.

2. Museosaarekkeet
Rei’illä 17 ja 18 olevat sinivalkoisin paaluin merkityt museosaarekkeet ovat kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Jos pallo koskettaa tai on kunnostettavalla alueella tai tämä häiritsee pelaajan aiottua lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa on pelaajan nostettava pallo ja pudotettava se rangaistuksetta dropping zone -alueelle (DZ). Kun pallo pudotetaan dz-alueelle, sen pitää osua maahan dz- alueella. Tämän jälkeen pallo voi vieriä ulos dz-alueelta ja jopa lähemmäs reikää, kunhan se ei vieri yli kahta mailanmittaa alastulokohdastaan.

3. Tiet ja polut
Kentän alueella olevat päällystetyt (hiekoitetut tai asfaltoidut) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Kiinteän haitan vaikutuksesta vapautuminen rangaistuksetta säännön 24-2b mukaisesti.

4. Irtokivet hiekkaesteissä
Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja (Sääntö 24-1)

5. Kiinteät haitat viheriöiden läheisyydessä
Mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta,
– pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pallon nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä.
– pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, saa pallon nostaa, puhdistaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä.

6. Mittamerkit kentällä.
Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

7. Kentän ulkoraja (Out of Bounds)
Kentän ulkoraja kulkee maantien asfaltin kentän puoleisessa reunassa väylillä 2, 3, 9, 12, 13 ja 14.

8. Lisäys paikallissääntöihin:
Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja
– tulee viheriöllä lyöntiin valmistautuessaan vahingossa liikuttaneeksi palloaan
– aiheuttaa vahingossa kädestään pudonneella pallolla merkkausnastan liikkumisen
– aiheuttaa vahingossa kädestään pudonneella merkkausnastallaan pallon liikkumisen
– tulee vahingossa potkaisseeksi palloaan viheriöllä

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa pallo/merkkausnasta palautetaan liikahtamisen jälkeen sen alkuperäiseen paikkaan.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
1. REIKÄPELI : REIÄN MENETYS
2. LYÖNTIPELI : KAKSI LYÖNTIÄ

ETÄISYYTTÄ MITTAAVAN LAITTEEN KÄYTTÖ ON SALLITTU.

VÄYLÄ 17 : Oikealla oleva vedentakainen alue on sivuvesiestettä, mistä pelaaminen ja pallon hakeminen on ehdottomasti kielletty.

Scroll to top