KENTÄNHOIDON TILANNE

Kenttämme on talvehtinut tänä keväänä poikkeuksellisen huonosti ja tästä syystä nurmen kasvu on ollut valitettavan heikkoa. Tämän lisäksi uuden kenttähenkilökunnan koulutus on vaatinut aikaa ja uusien toimintatapojen omaksuminen resursseja.

Nykyistä kentän heikkoa kuntoa emme kuitenkaan voi kokonaan laittaa vaikean talven syyksi. Paljon on tehtävää esimerkiksi yleisen siisteyden, bunkkereiden kunnon, vesiesteiden siivoamisen ja lyöntipaikkojen kunnostamisen suhteen.

Nykyinen kentän taso ei ole miltään osa-alueeltaan riittävä hyvä. Tästä syystä olemme sopineet kentänhoidon palveluja tuottavan Linna Golf Oy:n kanssa, että lisäämme merkittävästi kentänhoidon resursseja kunnes kenttä on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Edellisen lisäksi olemme myös investoineet kentän kastelujärjestelmään. Kun saamme tilatut kolme pumppua asennettua, voidaan paremman paineen avulla ohjata kastelua tasaisesti kentän eri alueille.

Jotta pystymme kuulemaan jäsenistömme mielipidettä, pyydämme teitä antamaan palautetta kentän kuntoon liittyen osoitteeseen lauri.manninen@tawastgolf.fi.

Rakentavan palautteen toivomme sähköpostiosoitteeseen kirjallisesti, jotta pystymme varmistamaan, että reagoimme kaikkiin mahdollisiin huomioihin.

Ruohon kasvussa on onneksi lupaavia piirteitä, joten pääsemme varmasti vielä nauttimaan siitä Tawastin kentän tasosta, jota olemme tavoittelemassa.

 

TawG osakeyhtiön hallitus

Scroll to Top