Tiedote kentältä 10.6.2019

Tiedote kentältä 10.6.2019
Kentän kunto alkaa lähestyä parempaa, mutta edelleen osa griineistä on hieman huonossa kunnossa (mm. 1, 2, 3 ja 18.). Myös nämä huonommat griinit ovat kuitenkin parantuneet ja kyllä nekin lopulta kuntoon tulevat.
Muilta osin kentän kunto on jo kohtuullisen hyvä ja paranee koko ajan.
Griinien leikkuukorkeutta on laskettu ja se on nyt 4 mm. Leikkuukorkeutta lasketaan lisää, kun huonot kohdat ovat kuroutuneet umpeen. Griinejä jyrätään nyt säännöllisesti ja sillä pinta saadaan tasaisemmaksi sekä paremmaksi putata. Griinit pystyleikataan, kun ruohopeite on vahvistunut.
Väylien leikkuukorkeus on nyt 13 mm. ja lyöntipaikat 11 mm.
”Raffit\” kasvat parhaillaan huimaa vauhtia ja leikkuut ovat hieman perässä. Pääsemme raffien leikkuiden osalta ajantasalle seuraavien päivien kuluessa.
Viime päivinä vesiesteiden pintoja on puhdistettu ja väylän 4. vesiesteen reunat on viimeistely. Alue kylvetään vielä erikseen ja saadaan hoidettua lopulliseen muotoonsa.
Kentällä kulkevia polkuja on hiekoitettu.
Klubin edessä olevan puttigriinin  istutukset on uusittu ja pihavalot uusitaan lähiaikoina.
Alla kuvia kentältä.
\"\"
6. griini
\"\"
3. griini
\"\"
4. vesieste
\"\"
4. griini
\"\"
4. väylä
\"\"
5. griini
\"\"
9. griinin jyrääminen
\"\"
1. ja 10. väylän vesiesteen pinnat puhdistettu
\"\"
11. polku kunnostettu
\"\"
11. griinin sadettamista
\"\"
18. griini alkaa vähitellen vihertää
\"\"
Range hienossa kunnossa
Terveisin,
Mika Uutela, kenttämestari
Lauri Manninen, toimitusjohtaja
Scroll to Top