Kuukausi: helmikuu 2018

Kutsu varsinaiseen kokoukseen

 

Tawast Golf ry:n varsinainen kokous pidetään maaliskuun 8. päivänä 2018 klo 18.00 Vanajaveden Opiston auditoriossa Jaakonkatu 28, Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaiset varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään Tawast Golf ry:n edustamisesta Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokouksessa 8.3.2018.

Tawast Golf ry:n toimikunnat esittävät seuraavaa kokoonpanoa Tawast Golf Ry:n hallitukseksi vuodelle 2018. Puheenjohtajaksi Jussi Rouhento sekä jäseniksi Heikki Kajanto, Marjut Viitasalo, Kari Nylander, Pasi Järvinen, Marko Helén, Heikki Veteläinen ja Heikki Aaltonen.

Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2017 ovat nähtävillä Tawast Golf ry:n toimistossa os. Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset jäsenille ja ne ovat myös saatavilla varsinaisessa kokouksessa.

Hämeenlinna 20. päivänä helmikuuta 2018

Tawast Golf ry

Hallitus

 

 

Alla olevista linkeistä saat lisätietoa tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta ja ehdotukset pelikausi- ja jäsenmaksuiksi.

TawG ry toimintakertomus 2017
TawG ry tilinpäätös 2017
TawG ry toimintasuunnitelma 2018
TawG ry budjetti 2018
Esitys maksuiksi 2018

Yhtiökokouskutsu

 

Tawastia Golf & Country Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maaliskuun 8. päivänä 2018 klo 19.30,Vanajaveden Opiston auditoriossa Jaakonkatu 28, Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä osakkeenomis- tajien esitys yhtiön omien osakkeiden vastaanottamisesta lahjana.

Tawast Golf ry:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin Jussi Rouhento, Pekka Nenonen, Meiju Honkavuori, Topi Tiitola ja Sampo Liusjärvi sekä tilintarkastajiksi Pekka Siltala HTM ja Jari Määttänen KHT.

Tawastia Golf & Country Club Oy:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2017 ovat nähtävillä Tawastia Golf & Country Oy:n toimistossa os. Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Hämeenlinna 20. päivänä helmikuuta 2018

Tawastia Golf & Country Club Oy

Hallitus

 

Alla olevista linkeistä saat lisätietoa tilinpäätöksistä, ehdotukset vastikkeeksi, pelikausi- ja jäsenmaksuiksi.

TawG Oy hallituksen kausiyhteenveto 2017
TawG Oy tilinpäätös 2017
TawG Oy budjetti 2018

Esitys maksuiksi 2018

 

Senioreiden kevätkokous ti 13.3.2018

Tiistaina 13. maaliskuuta 2018

Klo 17.30 kahvitarjoilu

Klo 18.00 kokous

Nordea-pankin Hämeenlinnan konttori

Sisäänkäynti Sibeliuksenkatu 2 B 3.krs

 

– Vuoden 2017 toimintakertomus

– Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

– Senioritoimikunnan valinta

– Muita ajankohtaisia asioita

 

Tervetuloa!

 

Tawast Golf ry

Senioritoimikunta

 

Golfosakkeiden jälkimarkkinat – varmista ostajan vilpittömyys

Golfosakkeiden markkina on murroksessa ja osakkeen arvo ja omistamisen arvo ovat saaneet kolhuja. Tilanne on sinällään harmillinen, koska pelikäytössä oleva osake ei koskaan ole omistajalleen arvoton. Tilanteet muuttuvat ja monilla golfkentillä on paljon 1980-, ja 1990-luvulla golfin aloittaneita ikääntyviä osakkaita, jotka eivät enää voi hyödyntää osakkeen pelioikeuttaan. Sukupolvenvaihdosten myötä osakkeita on päätynyt myös perillisille, jotka eivät välttämättä edes golfaa. Kun uudet golfarit suosivat perinteisen omistajuuden sijaan enemmän greenfee- pelaamista hakien vaihtelua golfin harrastamiseen, on syntynyt tilanne, jossa uusien omistajien löytäminen golfosakkeille saattaa olla haastavaa. Haastetta on pyritty ratkaisemaan golf-yhtiöiden yhteistyöllä mm. Kultakortti-oikeudella, mutta joka tilanteeseen sekään ei riitä.

Osakekauppaa kuitenkin käydään, joskin osakkeiden hintataso on yleisesti huomattavasti alempi kuin osakkeiden alkuperäinen hankintahinta. Golfyhtiöiden toimistoista saa halutessaan vinkkejä kaupankäynnin tehostamiseksi, mutta varsinainen kaupankäynti, omistussuhteen vaihto, on kuitenkin vastuiden ulkopuolella.

Haastava tilanne on tuonut markkinoille erilaisia toimijoita, joiden toiminta osakekaupassa ei välttämättä täytä hyvän kauppatavan ehtoja. Yksi tällainen toimija (Marko Jusa Kauppila) on tuomittu Vantaan käräjäoikeudessa 1 v 8 kk ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä velallisen epärehellisyydestä.

Kauppilan syyksi luettiin perinnässä varattomaksi todettuna ollessaan vaikeuttaneen edelleen asemaansa ostaessaan (=ottaessaan toimenpidepalkkiota vastaan) golfosakkeita, joissa on velvollisuus maksaa yhtiövastikkeita.

Yleensä ostajaehdokkaaseen kannattaa suhtautua varauksella, mikäli hän ehdottaa ns. negatiivista kauppahintaa eli osakkaalta vastiketta osakkeen luovuttamisesta hänelle. Tällaisen ostajan taustoista on hyvä selvittää esim. ulosoton tilanne, jottei myös myyjä tule sekaantuneeksi rikolliseksi tuomittuun toimintaan. Tarvittaessa osakkaan oman kentän toimisto avustaa varmaan mielellään taustojen selvittelyssä sekä kaupanteon avustamisessa. Näin varmistetaan myös tiedonkulku osakkeen vaihdosta uudelle omistajalle ja uuden osakkaan asianmukainen rekisteröinti.

Scroll to top