Kirjoittajalta Tawast Golf

Yhtiökokouksen päätöksiä

Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokous 30.1.2019 klo 19.30
Ajanpuutteen vuoksi kokous pidettiin kahdessa osassa. Toinen osa pidettiin 6.2.2019 klo 18:00.

Kokouksen päätöksiä:

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Päätettiin, että tilikauden tappio  30 233,20 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
 • Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa esittämä yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistus lain edellyttämällä 2/3 enemmistöllä. Asiasta äänestettiin ja puolesta ääniä kertyi 197 kpl ja uudistusta vastaan ääniä oli 91 kpl. Yhteensä ääniä annettiin 288 kpl. Liitteenä hyväksytty esitys: Tawastia Golf Country Club Oy yhtiöjärjestyksen muutosesitys 6.2.2019 hyväksytty
 • Hyväksyttiin pelioikeuksia ja maksuja koskevan ohjesäännön muutokset ehdollisena, eli nämä muutokset tulevat voimaan, kun uusi yhtiöjärjestys on lainvoimainen.
 • Uusi yhtiöjärjestys tulee voimaan, kun patentti- ja rekisterihallitus on yhtiöjärjestyksen rekisteröinyt. Lisäksi yhtiökokouksen päätöksiin liittyy kolmen kuukauden moiteaika.
 • Yhtiökokouksen päätöksen mukaan A/B -osakkeen muuntomaksu L-osakkeeksi on 1000€ vuonna 2019.

Kokouksen muut päätökset:

 • Vahvistettiin talousarvio 2019
 • Päätettiin vastikkeen suuruudeksi 750€ (2018= 740€).
 • Vaihtopelaaminen Aulangolle osakkailta 125€ ja vuokrapelaajilta 175€ (samat kuin vuotta aiemmin)

Junioripelikausimaksut 2019:

– synt. 2004 ja alle 130 € (2018 = 130€)

– synt. 2001-2003 180 € (2018 = 180€)

– synt. 1999-2000 280 € (2108 = 280€)

* Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen jäsenet yksimielisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin Topi Tiitola, Jussi Rouhento, Sampo Liusjärvi, Heikki Veteläinen ja Aki Kiiliäinen. Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HT ja Jari Määttänen, KHT.

Yhtiökokous pidettiin hyvässä hengessä ja yhtiöjärjestyksen muutokseen liittyen keskustelu oli rakentavaa. Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille ja erityiskiitos niille, jotka antoivat mielipiteensä kokouksessa yhtiöjärjestyksen muutokseen liittyen.
Mikäli teillä on kysyttävää yhtiökokoukseen tai seuran vuosikokoukseen liittyen, niin voitte olla yhteydessä toimitusjohtaja Lauri Manniseen (044-3306131).

 

Yhtiökokous jatkuu 6.2.2019 klo 18:00

Tawastia Golf & Country Club Oy:n varsinainen yhtiökokous (30.1.2019) jouduttiin keskeyttämään ajanpuutteen vuoksi ja kokous sovittiin jatkettavaksi keskiviikkona 6.2.2019 klo 18:00. 

Kokouksen ilmoittautuminen aloitetaan klo 17:00 ja kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhtiön osakkaat. Etenkin valtakirjoilla edustavat toivotaan paikalle jo klo 17:00 alkaen. Jos osakkeen omistaa useampi henkilö, niin valtuutus tarvitaan kaikilta osakkeenomistajilta.

Kokouksessa käsitellään 30.1.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsittelemättä jääneet asiat.

Vanajaveden Opiston auditorio, Jaakonkatu 28, Hämeenlinna. 

Esityslista

 1. Esitetään tilintarkastuskertomus
  9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
  11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
  12. Vahvistetaan talousarvio 2019

  13. Päätetään osakkeenomistajilta mahdollisesti perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden määrät.
  14. Päätetään mahdollisen investointirahaston perustamisesta ja osakkeenomistajilta perittävien rahastomaksujen määrästä
  15. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistukseksi
  16. Pelioikeuksia ja maksuja koskevan ohjesäännön muuttaminen
  17. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien ja varatilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista.
  18. Valitaan hallituksen jäsenet.
  19. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
  20. Osakkeen A 584 pelioikeuden luovuttaminen yhtiön hallintaan
  21. Kokouksen päättäminen 

Vuosikokousten päätöksiä

Tawast Golf ry:n varsinainen kokous 30.1.2019 klo 18.00

Kokouksen päätöksiä:

* Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

* Vahvistettiin vuosimaksut vuodelle 2019: Aikuiset 104 euroa. 19-20 vuotiaiden (synt. v. 98-99) jäsenmaksun suuruus on 52€ ja 18-vuotiaiden tai alle (synt. v. 2000 tai alle) jäsenmaksu on 25€. Tarjous uusille jäsenille 60€.

* Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 (liitteet löytyvät kokouskutsun alta uutis-osiosta).

Vahvistettiin vuokrapelaajien maksut:

Nuorisopelioikeus 21-25-vuotiaille (synt. 98-94) 490€
Vuonna 2019 green cardin Tawast Golfissa suorittavat 750 €

Muut vuokrapelaajat 880 €. Kevättarjous 830€.

* Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi tuli kaksi ehdotusta. Vaihtoehtoina olivat Heikki Taavitsainen ja seuran toimikuntien esittämä Jussi Rouhento. Suoritettiin äänestys ja äänestyksen perusteella yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Rouhento (40v.).

Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Kajanto (kapteeni, 43v.), Sirpa Teno (naiskapteeni, 64v.), Kari Nylander (varapuheenjohtaja, 55v.), Heikki Aaltonen (senioritoimikunta, 74v.), Marko Helén (junioritoimikunta, 45v.), Pasi Järvinen (edustuspelaajat, 42v.) ja Jussi Luokomaa (kilpailu- ja tasoitustoimikunta 37v.).

Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HT ja Jari Määttänen, KHT.

Kokouksessa päätettiin ry:n omistamien osakkeiden 49 äänen käyttämisestä Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokouksessa 2019. Yhdistyksen vuosikokous päätti yksimielisesti käyttää ääniä kutsussa mainittujen esitysten puolesta niin henkilövalinnoissa kuin yhtiöjärjestyksen muutosta koskevassa esityksessäkin.

Yhdistyksen vuosikokouksen pitkittyessä osakeyhtiön yhtiökokous jouduttiin keskeyttämään, sillä kokoustilan piti tyhjentää klo 22:00 mennessä, ennen kuin hälytinjärjestelmä kytkeytyi päälle. Kokousta jatketaan keskiviikkona 6.2.2019 klo 18:00. Kokouksen jatkosta tiedotetaan pikimmiten.

Kiitos kaikille kokouksiin osallistuneille!

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tawastia Golf & Country Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tammikuun 30. päivänä 2019 klo 19.30, Vanajaveden Opiston auditoriossa Jaakonkatu 28, Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistukseksi ja pelioikeuksia ja maksuja koskevan ohjesäännön muuttaminen ja osakkeen A 584 pelioikeuden luovuttaminen yhtiön hallintaan.

Yhtiöjärjestyksen muutoksen pääasiallinen sisältö:

1. Toimiala: Poistetaan toimialasta viittaukset tennikseen. Lisätään yhtiölle oikeus myydä rajoitetusti pelioikeuksia golfkentälle.

2. Osakepääoma: Muutetaan osakepääomaa ja ilmoitetaan se euroissa. Luovutaan osakkeen nimellisarvosta.

3. Osakelajit: Yhtiössä on jatkossa golfiin pelaamiseen oikeuttavia osakkeita (A-, B-, C- ja D-sarjat) ja ei golfin pelaamiseen oikeuttavia L-osakkeita. Muutetaan Golfosakkeiden äänimäärä 5-kertaiseksi

4. Osakkeiden muuntaminen: Osakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus muuntaa C- ja D-osakkeensa yhden pelioikeuden B-osakkeiksi. Osakkaalla on oikeus tietyin edellytyksin oikeus muuntaa A- ja B-osake L-osakkeeksi. Osakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus muuntaa L-osake A-osakkeeksi.

5. Vastikkeet: Luovutaan mahdollisuudesta periä rahoitusvastiketta. L-osake ei ole velvollinen maksamaan vuotuista vastiketta.

6. Tilintarkastus: Muutetaan tilintarkastajan edellytyksiä.

7. Poistetaan yhtiön voiton käyttämistä sekä selvitysmenettelyssä yhtiön netto-omaisuuden käyttämistä koskevat määräykset.

8. Yhtiökokous: muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen ajankoh- taa sekä lisätään käsiteltäviin asioihin L-osakkeen muuntomaksusta päättäminen.

Tawast Golf ry:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin Topi Tiitola, Jussi Rouhento, Sampo Liusjärvi, Heikki Veteläinen ja Aki Kiiliäinen sekä tilintarkastajiksi Pekka Siltala HTM ja Jari Määttänen KHT.

Tawastia Golf & Country Club Oy:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2018 ovat nähtävillä Tawastia Golf & Country Oy:n toimistossa os.Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Samoin nähtävillä ovat hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi sekä pelioikeuksia ja maksuja koskevan ohjesäännön muutosesitys. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

 

Hämeenlinna 18. päivänä tammikuuta 2019 Tawastia Golf & Country Club Oy
Hallitus

Oy tilinpäätös 2018

Yhtiökokous esityslista 2019

Esitys maksuiksi 2019

Tawast Golf Oy budjetti 2019

Tawastia Golf Country Club Oy yhtiöjärjestyksen muutosesitys 21.1.2019

Tawastia Golf Country Club Oy hallituksen esitys ohjesäännöksi 2019

 

 

KUTSU VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

Tawast Golf ry:n varsinainen kokous pidetään tammikuun 30. päivänä 2019 klo 18.00 Vanajaveden Opiston auditoriossa Jaakonkatu 28, Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaiset varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään Tawast Golf ry:n edustamisesta Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokouksessa 30.1.2019.

Tawast Golf ry:n toimikunnat esittävät seuraavaa kokoonpanoa Tawast Golf ry:n hallitukseksi vuodelle 2019. Puheenjohtajaksi Jussi Rouhento sekä jäseniksi Heikki Kajanto, Sirpa Teno, Kari Nylander, Pasi Järvinen, Marko Helén, Heikki Aaltonen ja Jussi Luokomaa.

Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2018 ovat nähtävillä Tawast Golf ry:n toimistossa os.Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset jäsenille ja ne ovat myös saatavilla varsinaisessa kokouksessa.

Hämeenlinna 17. päivänä tammikuuta 2019 Tawast Golf ry
Hallitus

TawG ry toimintakertomus 2018

Tawast Golf ry tilinpäätös 2018

TawG ry toimintasuunnitelma 2019

TawG ry esityslista vuosikokous 2019

Esitys maksuiksi 2019

TawG Ry budjetti 2019

 

TAWG SENIOREIDEN GOLFMATKA PÄRNUUN 13.-15.05.2019

TAWG SENIOREIDEN GOLFMATKA Pärnuun 13.-15.05.2019

 

Maanantai 13.05.

04.30             Lähtö Pekolan Liikenteen tilausajobussilla Tawast Golfilta. Wetteriltä 4.55.

07.30             Tallinkin m/s Star lähtee Helsingistä. Buffetaamiainen laivalla.

09.30             Laiva saapuu Tallinnaan. Lähtö kohti Pärnua.

12.50             Peli White Beach Golfilla alkaa (www.wbg.ee)

17.00-            Lounas klubilla.

19.00             Majoittuminen Hedon Spa**** kylpylähotelliin (www.hedonspa.com)

 

Tiistai 14.05.

07.00-09.00   Aamiainen hotellissa.

10.00             Peli Pärnu Bay Golf Linksilla alkaa (www.parnubaygolf.ee)

19.00             Illallinen Edelweiss ravintolassa (edelweiss.ee)

 

Keskiviikko 15.05.

07.00-09.00   Aamiainen hotellissa.

09.30             Peli Pärnu Bay Golf Linksilla alkaa.

13.30-            Lounas klubilla.

22.30             M/s Star lähtee Tallinnasta.

Palkintojen jako ja kuohuviinitarjoilu laivan baarissa.

 

Torstai 16.05.

00.30             Laiva saapuu Helsinkiin. Lähtö kotimatkalle.

02.30             Paluu Hämeenlinnaan.

 

Hinta /hlö:     Koko paketti 610 €,  lisähinta 1hh 70 €, ilman golfia 435 €

 

Hintaan sisältyy:

– kuljetukset ohjelman mukaan, suomalainen bussi koko matkan ajan

– laivamatkat Tallinkin nopeilla laivoilla

– hotellimajoitus 2 hengen huoneissa

– buffetaamiaiset hotellissa

– sisäänpääsy hotellin sauna- ja allasosastolle

– buffetaamiainen m/s Starilla

– 2 x lounas klubeilla ja 1 x illallinen Edelweiss kaikki sis. 2 lasia viiniä tai olutta

– kuohuviinitarjoilu m/s Starilla

– green fee White Beach golf, 2*green fee Pärnu Bay links

 

Ilmoittautuminen:

Heikki Aaltonen: email heikki.aaltonen45@gmail.com tai 0400 480 205

 

Matkaterveisin

Aatu ja Heikki

 

Uusi etu osakkaille 2019!

Tawast Golfin omalla pelioikeudella pelaaville osakkaille on luvassa uusi huima etu tulevalle kesälle! Vierailuoikeus lähikentille! 

Vierailuoikeus alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.9.2019. Yhteistyössä mukana olevat kentät ovat Nurmijärven Golf, Lahden Golf, Hyvin Golf, Tawast Golf, Hirvihaaran Golf sekä yksi kenttä, joka julkaistaan myöhemmin. Vierailuoikeus on voimassa kullekin kentälle yhden kuukauden ajan. Kuukauden kenttä julkaistaan aina edellisen kuukauden viimeisenä päivänä. Lähtöaikojen varauksessa noudatetaan kunkin kentän vieraspelaajien varausehtoja.

Ensi kesänä Tawast Golfin omalla osakkeellaan pelaavat voivat siis pelata joka päivä myös vaihtuvalla vieraskentällä rajattomasti ja ilman lisäveloitusta! 

Talvihalliin uusi lähipelialue – halli avataan 5.11.

Pullerihallin talvikausi starttaa maanantaina 5.11. (uusi pvm.). Ennen avaamista hallissa tehdään uuden putti/chippi-viheriön viimeistelytöitä. Uudistuksen myötä hallin varauskalenteriin tulee vain muutama koko hallia varaava vuoro. Harjoitusryhmien määrä pysyy entisellä tasollaan, mutta jatkossa ryhmävuorot varaavat vaihtoehtoisesti joko lyönti- tai lähipelialueen. Ryhmävarausten aikana jompikumpi em. alueista on vapaasti muiden harjoittelijoiden käytettävissä.

Uusi lähipelialue on erotettu lyöntialueesta väliverkolla – uudella lähiepelialueella vain chippi- ja puttilyönnit ovat sallittuja. Pitkiä lyöntejä voi harjoitella ainoastaan lyöntialueella. Uudelle lähiepelialueelle chippi-lyöntejä varten on asennettu oma lyöntimatto. Chippi/puttigriiniltä chippaaminen ja lyöminen on ehdottomasti kielletty!

Uuden investoinnin myötä hallin käyttömaksu nousee 75 euroon. Käyttömaksulla voi harjoitella lähes rajoituksetta marraskuun alusta huhtikuulle saakka.  Käyttömaksu laskutetaan hallin käyttäjiltä kevättalvella.

Pääsy harjoitustilaan onnistuu henkilökohtaisella avainkortilla.  Jäsenet, joilla on avainkortti edelliseltä kaudelta, voivat aktivoida korttinsa talvikaudeksi ottamalla yhteyttä suoraan HML:n Liikuntahalli Oy:n toimistoon (ma – pe klo 9.00 – 15.00) puh. 03 621 2558. Uudet käyttäjät voivat noutaa avainkorttinsa Liikuntahallin toimistosta, Kiekkoritarinkuja 3 a http://hmlliikuntahallit.fi/

Liikuntahallin toimisto pyytää aktivoimaan avainkortin ennen joulua tai tammikuussa loppiaisen jälkeen.

Myös kaikilta aikuisten ryhmävalmennukseen osallistuvilta jäseniltä peritään talviharjoitteluhallin käyttömaksu, vaikka avainta ei ole aktivoitu/hankittu.

Lue lisää talviharjoittelusta!

Scroll to top